silniční a městská doprava, autoopravárenství, ceny a odhady motorových vozidel


Partner BMW MOTOCLUB CZ
Ing. Oto Kuhn
Znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti v roce 1988 z oborů:
- DOPRAVA: odvětví silniční a městská
- STROJÍRENSTVÍ: odvětví všeobecné specializace na autoopravárenství
- EKONOMIKA: odvětví ceny a odhady, specializace motorová vozidla
koncesovaný ODHADCE MOVITÉHO MAJETKU
Člen:
Komory soudních znalců ČR
Evropské společnosti
pro výzkum a analýzu nehod
Ochrana osobních údajů ve smyslu zákona č.101/200 sb. je zaručena
   « zpět
tel.: +420 257 950 615
fax: +420 220 513 303
© 2019 - Ing. Oto Kuhn - created by 4 Motion