silniční a městská doprava, autoopravárenství, ceny a odhady motorových vozidel


Partner BMW MOTOCLUB CZ
- komplexní rozbory vzniku, průběhu a příčin dopravních nehod pro účely občansko-právního a trestního řízení
- zjištění technické příčiny vzniku dopravní nehody
- Posouzení stavu komunikací a okolí z technicko-bezpečnostního hlediska
- simulace nehodových dějů pomocí výpočetní techniky
- zjištění skutečného rozsahu poškození vozidel způsobeného nehodovým dějem; tzn. korespondence poškození.
- jednání o náhradě škody s pojišťovnami s využitím moderních metod a výpočetní techniky.
Ochrana osobních údajů ve smyslu zákona č.101/200 sb. je zaručena
   « zpět
tel.: +420 257 950 615
fax: +420 220 513 303
© 2019 - Ing. Oto Kuhn - created by 4 Motion